Φιλοδασικά σωματεία : σχετικοί νόμοι, οδηγίαι, υπόδειγμα καταστατικού / Υπουργείον Γεωργίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1936 (EL)

Φιλοδασικά σωματεία : σχετικοί νόμοι, οδηγίαι, υπόδειγμα καταστατικού / Υπουργείον Γεωργίας (EL)


1936


2016-08-30T10:56:53Z
2014-11-24
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.