Ιστορία της Ελλάδος : μετ' εικόνων από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της βασιλείας του Όθωνος / υπό Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο





Απο της αλώσεως της Κορίνθου υπο Μομμιου μέχρι της αυτοκράτειρας του Βυζαντίου Ειρήνης
Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του Πελοποννησιακού πολέμου : μετά 148 εικόνων εν τω κείμενω 28 ολοσέλιδων, ων δύο φωτοτυπίαι και δυο χρωματολιθογραφίαι, και δυο διπλών έγχρωμων χαρτών
Από του Πελοποννησιακού πολέμου μέχρι της αλώσεως της Κορίνθου
Ιστορία της Ελλάδος : μετ' εικόνων από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της βασιλείας του Όθωνος / υπό Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου (EL)

Λάμπρου, Σπυρίδων Π.1851-1919.


1888-1892


2014-12-02
2016-08-31T11:00:09Z




*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.