Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Η συμβολή της στην Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Η συμβολή της στην Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. (EL)

Ευαγγελινός, Αιμιλιανός

aegean

Η Ελλάδα θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ειδικότερα τώρα που βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική κατάσταση. Η μείωση του κόστους των δαπανών του δημοσίου αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ελληνική οικονομία και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναδείξουμε κατά πόσο έχει συμβάλει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με την χρήση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Myschool» στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Για τον λόγο αυτό η έρευνά μας παρουσιάζει το πώς η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση βρίσκει εφαρμογή στην Ελλάδα, το πώς διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και πώς συνδέεται με το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα «MySchool». Ακόμα το πώς χρησιμοποιείται και πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί ώστε να προσφέρει στην βέλτιστη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση. Τέλος, σκοπός της εργασίας μας είναι να εντοπίσει κατά πόσο οι εμπλεκόμενοι στη διοίκηση χρησιμοποιούν σωστά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και συγκεκριμένα το πρόγραμμα «MySchool» για την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και να προτείνει τρόπους για τη βελτίωση της χρήσης του προς όφελος της δημόσιας διοίκησης αλλά και του πολίτη.

masterThesis

management (EL)
ηλεκτρονική διακυβέρνηση (EL)
eGovernment (EL)
διοίκηση (EL)
human resources (EL)
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (EL)


2016-01-27


2017-09-25T12:23:56Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.