Ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής κινητής επαυξημένης πραγματικότητας για ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής κινητής επαυξημένης πραγματικότητας για ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών (EL)

Οικονόμου, Θεοδώρα

aegean

Η εξέλιξη των τεχνολογιών της επαυξημένης πραγματικότητας και των φορητών συσκευών τα τελευταία χρόνια επιτρέπει την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών ψηφιακών εργαλείων και μεθόδων για την προσέγγιση και ανάδειξη των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο τρόπος που οι επισκέπτες-μαθητές αλληλεπιδρούν με το πολιτιστικό περιβάλλον μεταβάλλεται καθώς αποκτά μια διαδραστική μορφή και ενθαρρύνεται η άτυπη μάθηση μέσω μιας βιωματικής εμπειρίας με παιγνιώδη χαρακτηριστικά. Η παρούσα διπλωματική εργασία, στο πρώτο μέρος της, ασχολείται σε θεωρητικό επίπεδο με τις τεχνολογίες φορητής επαυξημένης πραγματικότητας και τα χωρο-ευαίσθητα παιχνίδια σοβαρού σκοπού καθώς και με την εκπαιδευτική χρήση τους σε περιβάλλοντα πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ενώ το δεύτερο τμήμα της, το ερευνητικό, περιγράφει τη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση μίας εκπαιδευτικής κινητής εφαρμογής για έναν υπαίθριο αρχαιολογικό χώρο. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή «Μαντείο Δελφών» που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας αφορά ένα χώρο-ευαίσθητο παιχνίδι για φορητές συσκευές, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επισκέπτονται τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών. Η εφαρμογή βασικό στόχο έχει να εμπλέξει τους μαθητές σε μια διαδικασία παιγνιώδους εξερεύνησης του χώρου, μέσα από την οποία θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα σημαντικότερα μνημεία του ιερού του Απόλλωνα και να ανακαλύψουν την αρχαία ιστορία του ιερού χώρου των Δελφών.

masterThesis

Αρχαιολογικός χώρος Δελφών (EL)
Επαυξημένη πραγματικότητα (EL)
Archaeological site of Delphi (EL)
Location sensitive mobile games (EL)
Χωρο-ευαίσθητα φορητά παιχνίδια (EL)
Mobile assisted learning (EL)


2017-06


2017-09-28T12:20:40Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.