Η επιχειρησιακή τακτική και η συγκριτική ανάλυση της χρηματοδότησης των μικρών κρατικών νοσοκομείων (έως 160 κλινών) σε σχέση με τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Περίπτωση Γ.Ν. Ημαθίας - Υ.Μ. Νάουσας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Η επιχειρησιακή τακτική και η συγκριτική ανάλυση της χρηματοδότησης των μικρών κρατικών νοσοκομείων (έως 160 κλινών) σε σχέση με τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Περίπτωση Γ.Ν. Ημαθίας - Υ.Μ. Νάουσας (EL)

Μπίνος, Αναστάσιος

aegean

Στην Διπλωματική εργασία, πέρα από τη γενικότερη αναφορά στα συστήματα υγείας, γίνεται σύγκριση ιδιωτικών και δημόσιων νοσοκομείων και δίδεται ένα παράδειγμα συγκριτικής ανάλυσης της χρηματοδότησης των δύο διαφορετικών τύπων νοσοκομείων στη χώρα μας. Το πρόβλημα που προσδιορίζεται να αναλυθεί είναι η σύγκριση του όρου «χρηματοδότηση», διότι αποτελεί καθοριστικό στοιχείο και των δύο ιδρυμάτων, καθότι χωρίς τη χρηματοδότηση τα νοσοκομεία πάσης φύσεως δεν μπορούν να λειτουργήσουν.

masterThesis

Strategic analysis (EL)
Στρατηγική ανάλυση (EL)
Νοσοκομείο (EL)
Hospital (EL)


2016-10


2017-11-06T12:45:45Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.