Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα(Open Linked Data)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα(Open Linked Data) (EN)

Καπώνης, Αλέξιος

aegean

Η ολοένα και αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου, έχει καταστήσει τον Παγκόσμιο Ιστό, τη μεγαλύτερη αποθήκη δεδομένων και πληροφοριών. Ο όρος Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (Linked Data) χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα σύνολα δεδομένων, τα οποία έχουν δομηθεί, δημοσιευθεί και συνδεθεί σύμφωνα με τους κανόνες που όρισε πρώτος ο Tim Berners-Lee. Τα διασυνδεδεμένα δεδομένα αποτελούν σημαντική πλευρά της εξέλιξης του Ιστού Δεδομένων (Web of Data). Η συνεισφορά των ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων είναι η δημοσίευση και διασύνδεση δομημένων πληροφοριών στον Ιστό, έτσι ώστε αυτές να γίνονται κατανοητές από τις υπολογιστικές μηχανές μέσω του Σημασιολογικού Ιστού. Τα δεδομένα αυτά αναπαρίστανται μέσω του σχήματος RDF (Resource Description Framework) και μέσω της χρήσης της SPARQL γλώσσας δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν αναζητήσεις πάνω σε RDF δεδομένα στον Σημασιολογικό Ιστό. Τα Συνδεδεμένα Δεδομένα αποτελούν μια τεχνολογία που, ενώ εμφανίστηκε πριν μερικά μόνο χρόνια στο χώρο του Παγκόσμιου Ιστού, σήμερα κερδίζει συνεχώς έδαφος, κυρίως σε τομείς όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η οικονομία, η βιοϊατρική και τα μέσα ενημέρωσης, γεγονός που αποδεικνύεται από την ενίσχυση παγκοσμίως της τάσης για αξιοποίηση των ευκαιριών που αυτά προσφέρουν. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση της έννοιας των ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων, καθώς και η αναφορά της χρήσης και των εφαρμογών της. Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στον παγκόσμιο ιστό, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναφερθεί η έννοια των ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πρακτικές ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων σε διάφορες μεγάλες βιβλιοθήκες Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται οι πρακτικές των ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων σε βιβλιοθήκες. Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφονται οι σημαντικές τεχνολογίες υποστήριξης των διασυνδεδεμένων δεδομένων. Το έκτο κεφάλαιο εστιάζει στα κυβερνητικά δεδομένα και ειδικότερα στον στόχο τους ενώ ολοκληρώνοντας το έβδομο κεφάλαιο ασχολείται με εφαρμογές των ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων στα πλαίσια του διάχυτου υπολογισμού αλλά και του διαδικτύου των πραγμάτων

bachelorThesis

Semantic web (EN)
Sparql (EN)
Εφαρμογές ανοικτών δεδομένων (EN)
Βιβλιοθήκες (EN)
Open linked data (EN)
Διάχυτος υπολογισμός (EN)


2017-08-27


2018-05-03T12:00:56Z

Σάμος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.