Η διάσταση της εξουθένωσης στις τουριστικές επιχειρήσεις την θερινή περίοδο σε προορισμούς με υψηλό αριθμό αφίξεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Η διάσταση της εξουθένωσης στις τουριστικές επιχειρήσεις την θερινή περίοδο σε προορισμούς με υψηλό αριθμό αφίξεων (EL)

Λεμπιδάκη, Μαρία

aegean

σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας ήταν να διερευνήσει την επαγγελματική εξουθένωση που υφίστανται οι εργαζόμενοι στις τουριστικές επιχειρήσεις κατά την θερινή περίοδο σε προορισμούς με υψηλό αριθμό αφίξεων καθώς και να εξετάσει την επαγγελματική ικανοποίηση αυτών. Η διεξαγωγή της έρευνας για τη διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης έγινε με βάση το θεωρητικό μοντέλο της Μaslach. Υλοποιήθηκε ποσοτική έρευνα, με τη χρήση ερωτηματολογίου, και δείγμα αποτέλεσαν 317 εργαζόμενοι ποικίλων τουριστικών επιχειρήσεων από διάφορα Ελληνικά νησιά με υψηλές αφίξεις τουριστών κάθε χρόνο. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού δεν βιώνουν έντονη επαγγελματική εξουθένωση καθώς τα επίπεδα αυτής ήταν αρκετά χαμηλά ενώ και οι περισσότεροι είναι αρκετά ικανοποιημένοι τόσο από τις συνθήκες εργασίας και την οικονομική εξασφάλιση όσο και από τις ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη και τη λειτουργία της διοίκησης.

masterThesis

επαγγελματική ικανοποίηση (EL)
τουρισμός (EL)
maslach burnout inventory (EL)
επαγγελματική εξουθένωση (EL)
burnout (EL)
tourism management (EL)


2018-04


2019-06-14T10:33:43Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.