Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην Οθωμανική Κύπρο, 16ος - 18ος αιώνας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην Οθωμανική Κύπρο, 16ος - 18ος αιώνας (EL)

Τσίγκρα, Νικολέτα

aegean

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά τις σχέσεις ανάμεσα στους χριστιανούς και τους μουσουλμάνους στο νησί της Κύπρου τον 16ο – 18ο αιώνα. Με άλλα λόγια, διερευνά το πώς οι ίδιοι οι άνθρωποι διαμορφώνουν, οργανώνουν και βιώνουν την κοινή τους ζωή στο νησί, με τις καλές και κακές όψεις. Με τον όρο «σχέσεις» αναφερόμαστε σε ένα ευρύτερο κοινωνικό-οικονομικό, πολιτισμικό, καθημερινό πλαίσιο μέσα από το οποίο αναδεικνύονται οι επιμέρους όψεις της διάδρασης αυτών των δυο, εκ πρώτης όψεως διαφορετικών, πληθυσμών στο νησί της Κύπρου. Τον 16ο αιώνα, στο πλαίσιο της λεγόμενης «οθωμανικής ομολογιοποίησης», η Οθωμανική Αυτοκρατορία έλαβε κάποια μέτρα κοινωνικής πειθάρχησης και παγίωσης της σουνιτικής ορθοδοξίας. Η εφαρμογή αυτής της πολιτικής είχε στο στόχαστρο τους μουσουλμάνους, αλλά επηρεάστηκαν άμεσα και οι ζιμμήδες, δηλαδή οι μη μουσουλμάνοι υπήκοοι.

masterThesis

Οθωμανική Κύπρος (EL)
Muslims (EL)
Christians (EL)
Μουσουλμάνοι (EL)
Χριστιανοί (EL)
Ottoman Cyprus (EL)


2017-02-06


2019-07-25T09:39:01Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.