Δέκα χιλιάδες μέλισσες: όταν η πεζογραφία συναντά την ποίηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Δέκα χιλιάδες μέλισσες: όταν η πεζογραφία συναντά την ποίηση (EL)

Κέκερης, Γεώργιος

aegean

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η παρουσίαση των βασικότερων θέσεων του Άντη Ροδίτη για τη σύγχρονη πορεία της Κύπρου, όπως εμφανίζονται στο βιβλίο του Δέκα Χιλιάδες Μέλισσες και ταυτόχρονα αναδεικνύεται η λογοτεχνική αξία του έργου. Αναλύεται ο συμβολικός τίτλος του και φωτίζεται η διακειμενική του σχέση τόσο με το ποίημα του Παντελή Μηχανικού «Ονήσιλος» (Κατάθεση 1975), όσο και με άλλα έργα της λογοτεχνίας. Παράλληλα, φωτίζεται ο τρόπος με τον οποίο η ποίηση και η πεζογραφία ως μορφές της λογοτεχνίας μπορούν να αναδείξουν άγνωστες πτυχές ιστορικών γεγονότων. Η εργασία χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος, στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο με το οποίο σχετίζεται το μυθιστόρημα και στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο διαδραματίζονται όσα εξιστορεί ο Άντης Ροδίτης. Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η μεθοδολογία της έρευνας, στο τρίτο μέρος γίνεται η προσέγγιση των βασικών θεματικών αξόνων που εντοπίζονται στις Δέκα Χιλιάδες Μέλισσες και αναδεικνύεται η συνομιλία του έργου με άλλα έργα της λογοτεχνίας. Στο τέταρτο μέρος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα, προτείνεται η παιδαγωγική αξιοποίηση του έργου και γίνονται προτάσεις για μελλοντικές έρευνες.
This paper attempts to present the most important thesis of Antis Roditis on the historical course of Cyprus as it appear in his book Ten Thousands Bees and at the same time present the literary value. The symbolic title is analyzed and is being investigated intertextual relationship with poem of Pantelís Michanikos Onisilos. At the same time, investigated the way in which poetry and prose as forms of literature could lighted unknown aspects of historical events, but also how literature holds and plays an important role in education. The thesis is divided into four parts. In the first part, the first chapter refers to the theoretical context to which the novel relates, and the second chapter analyzes the historical context in which Antis Roditis narrates. The second part analyzes the methodology of research, the third part analyzes the key themes found in the work of Roditis and emphasizes its intertextual relationship with other works of literature. The fourth chapter presents the conclusions, makes a suggestion for pedagogical utilization and there are suggestions for future research. Finally, the annex list contains the poems in which the Ten Thousand Bees are in dialogue and there are their creators' biographies.

bachelorThesis

διακειμενικότητα (EL)
colonialism (EL)
αποικιοκρατία (EL)
πεζογραφία (EL)
intertextuality (EL)
ποίηση (EL)
Ονήσιλος (EL)
novel (EL)
Μακάριος ΙΙΙ (EL)
poetry (EL)


2020-02-14


2020-03-26T13:22:33Z

Ρόδος



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.