Η πολιτική οικονομία των μνημονίων στην χώρα μας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ πολιτική οικονομία των μνημονίων στην χώρα μας (EL)

Χρυσανθακοπούλου, Παναγιώτα

aegean

Ο συνδυασμός της εύθραυστης χρηματοπιστωτικής κατάστασης του δημόσιου τομέα, των κερδοσκοπικών κινήσεων στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και της ασταθούς αρχιτεκτονικής της ΟΝΕ είχε ως παράγωγο να βρεθεί η χώρα μας στη δίνη μιας πρωτοφανούς χρηματοπιστωτικής ύφεσης. Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι να αποτυπωθούν τα ειδικά χαρακτηριστικά και οι παθογένειες της ελληνικής οικονομίας, που είχαν σαν παράγωγο οι συνέπειες της παγκόσμιας ύφεσης να είναι τόσο έντονες στη χώρα μας. Μια ύφεση που άρχισε από την κατάρρευση της αγοράς ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ και γρήγορα λόγω της παγκοσμιοποίησης, εξελίχθηκε σε παγκόσμια χρηματοπιστωτική ύφεση.

bachelorThesis

Greece (EL)
crisis (EL)
μνημόνια (EL)
Ελλάδα (EL)
κρίση (EL)
memorandum (EL)


2019-05-08


2020-04-14T12:19:36Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.