Από τον πάπυρο στο διαδίκτυο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Από τον πάπυρο στο διαδίκτυο (EL)

Κουτρομπίλα, Ασημίνα

aegean

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των τρόπων επικοινωνίας του ανθρώπου από τα αρχαία χρόνια ως σήμερα, οι οποίοι αναδύονται και διαμέσου των εκθεμάτων των μουσειακών χώρων, η μετεξέλιξή της ως τα σημερινά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ενθάρρυνση στην πρόσβαση της πληροφορίας, η ανάπτυξη της συνεκτικότητας και ο συνδυασμός τεχνολογίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Με το πέρασμα του χρόνου, η επικοινωνία εξελίχθηκε σε μεγάλο βαθμό. Ο άνθρωπος βρήκε νέες μεθόδους για να επικοινωνεί με πιο γρήγορους τρόπους και με λιγότερο κόστος. O κόσμος της επικοινωνίας είναι ένας χώρος συνεχούς εξέλιξης και δημιουργικής πρωτοτυπίας. Αρχικά ο άνθρωπος εγκατέλειψε τη σκιά της απομόνωσης και αναζήτησε τρόπους επικοινωνίας που η φύση κυρίως του παρείχε. Αργότερα διευρύνοντας τους ορίζοντές του κατάφερε να φέρει επανάσταση στο χώρο της επικοινωνίας με την ανακάλυψη του ηλεκτρισμού και πολύ αργότερα των κοινωνικών δικτύων. Αναμφισβήτητα όμως η επανάσταση αυτή που έχουν φέρει τα κοινωνικά δίκτυα έχει προκαλέσει τις διαδοχικές τεχνολογικές καινοτομίες στον τομέα της επικοινωνίας οι οποίες θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τη ζωή μας σε μεγάλο βαθμό.
At the centre of this study is the effort to explore human ways of communication since antiquity. Ways which are displayed through museum exhibits and their evolution towards the contemporary social media, the encouragement in accessing information, the development of coherence and the combination of technology and social interaction. Over the years, communication evolved greatly. Man invented new, faster and cheaper methods. The world of communication is one of constant development and creative originality. Initially man stepped out of the shadow of isolation and sought natural ways of communication. Later, expanding his horizon, managed to revolutionise communications by inventing electricity and much later the social media. Undeniably, the revolution caused by the social networks has initiated various technological innovations in communications which will continue to impact heavily on our lives.

masterThesis

πάπυρος (EL)
ίντερνετ (EL)
writing (EL)
communication history (EL)
διαδίκτυο (EL)
internet (EL)
γραφή (EL)


2018-02


2020-05-06T12:09:26Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.