Γυναικεία παρουσία στο δημόσιο χώρο: φύλο και σεξουαλικότητα στην Αθήνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Γυναικεία παρουσία στο δημόσιο χώρο: φύλο και σεξουαλικότητα στην Αθήνα (EL)

Κορμπάκη, Βικτωρία

aegean

Στόχος του κειμένου που παρουσιάζεται, το οποίο βασίζεται σε ιστοριογραφική έρευνα και σε αποδελτίωση εφημερίδων και περιοδικών, είναι να γίνει μια λεπτομερής αναπαράσταση της γυναικείας παρουσίας στο δημόσιο χώρο της πόλης την περίοδο του Μεσοπολέμου. Το κείμενο αναδεικνύει την έντονη γυναικεία παρουσία στην Αθήνα, η οποία γίνεται εφικτή μέσω νέων έμφυλων δραστηριοτήτων, όπως η κατανάλωση, η μόδα και οι πρακτικές διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου. Ακόμη, παρουσιάζεται η «δύναμη» που αποκτά η «Νέα Γυναίκα», καθώς μέσω της σεξουαλικοποίησης του σώματός της επιτυγχάνει αλλαγές στη θέση των γυναικών μέσα στην κοινωνία και στις σχέσεις τους με το αντίθετο φύλο. Τέλος, στο κείμενο αναφέρονται κάποιες μορφές έκφρασης της σεξουαλικότητας, όπως η ομοφυλοφιλία και η πορνεία, των οποίων η παρουσία στο δημόσιο χώρο αν και αποτελούσε αναμφισβήτητο γεγονός δεν γινόντουσαν αποδεκτές από την αθηναϊκή κοινωνία.

masterThesis

woman's sexuality (EL)
νέα γυναίκα (EL)
new woman (EL)
γυναικεία σεξουαλικότητα (EL)
public sphere (EL)
δημόσια σφαίρα (EL)


2016-05


2020-09-23T13:54:06Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.