Βελτιστοποίηση διαδρομών απορριμματοφόρων στην πόλη της Μυτιλήνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Βελτιστοποίηση διαδρομών απορριμματοφόρων στην πόλη της Μυτιλήνης (EL)

Αθουσάκη, Βικτωρία

aegean

Ένα από τα σημαντικότερα στάδια της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι η οργάνωση της συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων και ειδικότερα ο σχεδιασμός και η χάραξη των διαδρομών των απορριμματοφόρων. Η μελέτη στην παρούσα εργασία περιορίστηκε στο στάδιο της συλλογής των απορριμμάτων με σκοπό την ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη βελτιστοποίηση της συλλογής των απορριμμάτων, στη βάση ΓΠΣ και πραγματικών δεδομένων πεδίου κ εφαρμογή της στη πόλη της Μυτιλήνης. Η εργασία καταγράφει στοιχεία που αφορούν το δίκτυο δρομολογίων των απορριμματοφόρων (π.χ. οδικό δίκτυο, χλμ αποστάσεις, κάδοι συλλογής, διασταυρώσεις, οδικά εμπόδια). Με τη χρήση του ArcMap επιχειρήθηκε ο σχεδιασμός των δρομολογίων στην περιοχή μελέτης ώστε να ελαχιστοποιηθεί η διαδρομή και ο χρόνος εκτέλεσής της.

masterThesis

GIS (EL)
Συλλογή και μεταφορά (EL)
Refuse collection (EL)
Solid waste (EL)
Αστικά Στερεά Απορρίμματα (EL)


2016-02-29


2022-05-31T12:12:44Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.