Μπευζιανή ανάλυση κατηγορικών δεδομένων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Μπευζιανή ανάλυση κατηγορικών δεδομένων (EL)

Βαζαίος, Βασίλειος - Νεκτάριος (EL)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. (EL)

Η Μπευζιανή εκτιμητική είναι μεθοδολογική προσέγγιση η οποία συνθέτει τη θεωρητική ή εμπειρική αντίληψη μιας τυχαίας δοκιμασίας, με τα παρατηρηθέντα δεδομένα. Δηλαδή, είναι η διαδικασία κατά την οποία βελτιώνεται η εκ των προτέρων γνώση που έχουμε για μια παράμετρο, μέσω της πιθανοφάνειας στην εκ των υστέρων γνώση που θα έχουμε για αυτή. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες είναι οι αναφορές της βιβλιογραφίας στη χρήση των Μπευζιανών προσεγγίσεων για την επιλογή του κατάλληλου μοντέλου δεδομένου ότι έχουν ξεπεραστεί παλαιότερες δυσκολίες και ότι είναι γνωστά τα μειονεκτήματα της κλασικής στατιστικής στον τομέα αυτό. (EL)

bachelorThesis

Analysis (EL)
Bayesian (EL)
Ανάλυση (EL)
Δεδομένα (EL)
Data (EL)
Categorical (EL)
Κατηγορικά (EL)
Μπέις (EL)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (EL)
University of the Aegena (EN)

2013
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.