δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Introduction (EN)

Gazi, Effi

No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Introduction (EN)

Greece (EN)
Historiography (EN)


Ιστορείν

Αγγλική γλώσσα

2017-06-30


Cultural and Intellectual History Society (EN)

2241-2816
1108-3441
Historein; Τόμ. 16 Αρ. 1-2 (2017): Greek Historiography in the 20th Century: Opening a Research Agenda; 5-7 (EL)
Historein; Vol. 16 No. 1-2 (2017): Greek Historiography in the 20th Century: Opening a Research Agenda; 5-7 (EN)

Copyright (c) 2017 Effi Gazi (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.