δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Introduction (EN)

Martins, Estevao C.R.
Mollo, Helena
Abreu, Marcelo Santos de

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Introduction (EN)

Brazil (EN)
history (EN)
historiography (EN)


Ιστορείν

Αγγλική γλώσσα

2018-01-30


Cultural and Intellectual History Society (EN)

2241-2816
1108-3441
Historein; Τόμ. 17 Αρ. 1 (2018): Brazilian Historiography: Memory, Time and Knowledge in the Writing of History (EL)
Historein; Vol. 17 No. 1 (2018): Brazilian Historiography: Memory, Time and Knowledge in the Writing of History (EN)

Copyright (c) 2018 Marcelo Santos de Abreu, Helena Mollo, Estevao C.R. Martins (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.