δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Towards a New Epistemology: The "Affective Turn" (EN)

Yannakopoulos, Kostas
Hantzaroula, Pothiti
Athanasiou, Athena

no abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Introduction (EN)


Ιστορείν

Αγγλική γλώσσα

2009-05-01


Cultural and Intellectual History Society (EN)

2241-2816
1108-3441
Historein; Τόμ. 8 (2008): Performing Emotions: Historical and Anthropological Sites of Affect; 5-16 (EL)
Historein; Vol. 8 (2008): Performing Emotions: Historical and Anthropological Sites of Affect; 5-16 (EN)

Copyright (c) 2012 Athena Athanasiou, Pothiti Hantzaroula, Kostas Yannakopoulos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.