δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)

Entering the Empire (EN)

Papatheodorou, Yiannis
Laliotou, Ioanna
Voglis, Polymeris

no abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Introduction (EN)


Ιστορείν

Αγγλική γλώσσα

2006-05-01


Cultural and Intellectual History Society (EN)

2241-2816
1108-3441
Historein; Τόμ. 5 (2005): Empire(s); 5-10 (EL)
Historein; Vol. 5 (2005): Empire(s); 5-10 (EN)

Copyright (c) 2012 Ioanna Laliotou, Yiannis Papatheodorou, Polymeris Voglis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.