δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)

Claiming History. Debating the Past in the Present (EN)

Gazi, Effi

no abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Introduction (EN)


Ιστορείν

Αγγλική γλώσσα

2004-05-01


Cultural and Intellectual History Society (EN)

2241-2816
1108-3441
Historein; Τόμ. 4 (2003): Public Histories; 5-16 (EL)
Historein; Vol. 4 (2003): Public Histories; 5-16 (EN)

Copyright (c) 2012 Effi Gazi (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.