δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

History, Memory and the Law in France, 1990–2010 (EN)

Nora, Pierre

no abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)


Ιστορείν

Αγγλική γλώσσα

2012-06-11


Cultural and Intellectual History Society (EN)

2241-2816
1108-3441
Historein; Τόμ. 11 (2011): Politics and History; 10-13 (EL)
Historein; Vol. 11 (2011): Politics and History; 10-13 (EN)

Copyright (c) 2012 Pierre Nora (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.