δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Postcolonial theory and false dichotomies (EN)

Bobako, Monika

The very conceptual framework that structures Chris Lorenz’s argumentation in his book Bordercrossing is based on the contraposition of the two epistemological perspectives, named as “objectivism” and “relativism”, that are both supposed to be overcome in Lorenz’s own analysis. However, this framework is responsible for a number of interpretative inadequacies in Lorenz’s book – mainly because it is unable to grasp the ways in which power relations influence knowledge production processes and to account for the situatedness of any knowledge, including the one produced in a discipline of history. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Commentary (EN)

Objectivism (EN)
Relativism (EN)
Situated knowledge (EN)
Power (EN)


Ιστορείν

Αγγλική γλώσσα

2013-09-02


Cultural and Intellectual History Society (EN)

2241-2816
1108-3441
Historein; Τόμ. 14 Αρ. 1 (2014): On the Edge of History and Philosophy; 95-97 (EL)
Historein; Vol. 14 No. 1 (2014): On the Edge of History and Philosophy; 95-97 (EN)

Copyright (c) 2014 Monika Bobako (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.