δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2021 (EL)

Editorial Note (EN)

Gazi, Effi

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Editorial note (EN)


Ιστορείν

Αγγλική γλώσσα

2021-07-06


Cultural and Intellectual History Society (EN)

2241-2816
1108-3441
Historein; Τόμ. 19 Αρ. 2 (2021): From the Greek Revolution of 1821 to the Metapolitefsi: Historiographical Debates in Greece across Two Centuries (EL)
Historein; Vol. 19 No. 2 (2021): From the Greek Revolution of 1821 to the Metapolitefsi: Historiographical Debates in Greece across Two Centuries (EN)

Copyright (c) 2021 Effi Gazi (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.