Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ
Αποθετήριο :
The Historical Revue / La Revue Historique  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Andreas Papandreou’s Exile Politics: The First Phase (1968-1970) (EN)

Draenos, Stan

Andreas Papandreou’s exile politics, following his December 1967 release from Averoff Prison, have stereotypically been seen as simply adopting the neo-Marxist ideologies associated with the Third World national liberation movements of the era. In narrating the initial evolution of his views on the “Greek Question” in exile, this study attempts to surface the underlying dynamics responsible for radicalizing his politics in that direction. Those dynamics reflect, on the one hand, the relentless will-to-action informing Papandreou’s political persona and, on the other, the political upheavals, headlined by the protest movement against the US war in Vietnam, in which his politics were enmeshed. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ (EL)
Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

The Historical Revue / La Revue Historique

Αγγλική γλώσσα

2014-12-05


Institute for Neohellenic Research/NHRF (EN)

1790-3572
1791-7603
The Historical Review/La Revue Historique; Vol 11 (2014): Studying the Greek Military Dictatorship of 1967-1974; 35-66 (EL)
The Historical Review/La Revue Historique; Vol 11 (2014): Studying the Greek Military Dictatorship of 1967-1974; 35-66 (EN)



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.