Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Annual Symposium of the Hellenic Nuclear Physics Society  | ΕΚΤ eProceedings
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοMagic numbers for shape coexistence (EN)

Assimakis, I. E.
Mertzimekis, T. J.
Sarantopoulou, S.
Minkov, N.
Martinou, Andriana
Bonatsos, Dennis
Peroulis, S.

The increasing deformation in atomic nuclei leads to the change of the classical magic numbers (2,8,20,28,50,82…) which dictate the arrangement of nucleons in complete shells. The magic numbers of the three-dimensional harmonic oscillator (2,8,20,40,70,…) emerge at deformations around ε=0.6. At lower deformations the two sets of magic numbers antagonize, leading to shape coexistence. A quantitative investigation is performed using the usual Nilsson model wave functions and the recently introduced proxy–SU(3) scheme. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

proxy–SU(3) (EN)
magic numbers (EN)
Shape coexistence (EN)
Nuclear Physics and Applications (EN)


Annual Symposium of the Hellenic Nuclear Physics Society

Αγγλική γλώσσα

2019-04-01


Hellenic Nuclear Physics Society (HNPS) (EN)

2654-0088
2654-007X
Annual Symposium of the Hellenic Nuclear Physics Society; Τόμ. 26 (2018): ; 9-16 (EL)
HNPS Advances in Nuclear Physics; Τόμ. 26 (2018): ; 9-16 (EN)

Copyright (c) 2019 I. E. Assimakis, D. Bonatsos, A. Martinou, S. Sarantopoulou, S. Peroulis, T. J. Mertzimekis, N. Minkov (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.