Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Annual Symposium of the Hellenic Nuclear Physics Society  | ΕΚΤ eProceedings
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοNucleon numbers for nuclei with shape coexistence (EN)

Assimakis, I. E.
Mertzimekis, T. J.
Sarantopoulou, S.
Minkov, N.
Martinou, Andriana
Bonatsos, Dennis
Peroulis, S.

We consider two competing sets of nuclear magic numbers, namely the harmonic oscillator (HO) set (2, 8, 20, 40, 70, 112, 168, 240,...) and the set corresponding to the proxy-SU(3) scheme, possess- ing shells 0-2, 2-4, 6-12, 14-26, 28-48, 50-80, 82-124, 126-182, 184-256... The two sets provide 0+bands with different deformation and bandhead energies. We show that for proton (neutron) numbers starting from the regions where the quadrupole-quadrupole (Q · Q) interaction, as derived by the HO, becomes weaker than the one obtained in the proxy-SU(3) scheme, to the regions of HO shell clo- sure, the shape coexistence phenomenon may emerge. Our analysis suggests that the possibility for appearance of shape coexistence has to be investigated in the following regions of proton (neutron) numbers: 8, 18-20, 34-40, 60-70, 96-112, 146-168, 210-240,... (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

shape coexistence (EN)
proxy-SU(3) (EN)
Nuclear Physics and Applications (EN)


Annual Symposium of the Hellenic Nuclear Physics Society

Αγγλική γλώσσα

2019-04-01


Hellenic Nuclear Physics Society (HNPS) (EN)

2654-0088
2654-007X
Annual Symposium of the Hellenic Nuclear Physics Society; Τόμ. 26 (2018): ; 96-103 (EL)
HNPS Advances in Nuclear Physics; Τόμ. 26 (2018): ; 96-103 (EN)

Copyright (c) 2019 A. Martinou, D. Bonatsos, N. Minkov, T. J. Mertzimekis, I. E. Assimakis, S. Peroulis, S. Sarantopoulou (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.