Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Annual Symposium of the Hellenic Nuclear Physics Society  | ΕΚΤ eProceedings
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοSupplementary Material and List of Participants (EN)

Supplementary Material and List of Participants, /

N/A (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Annual Symposium of the Hellenic Nuclear Physics Society

Αγγλική γλώσσα

2020-01-01


Hellenic Nuclear Physics Society (HNPS) (EN)

2654-0088
2654-007X
Annual Symposium of the Hellenic Nuclear Physics Society; Τόμ. 19 (2011): (EL)
HNPS Advances in Nuclear Physics; Τόμ. 19 (2011): (EN)

Copyright (c) 2019 Supplementary Material and List of Participants (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.