Η επικοινωνιακή διάσταση της πολιτικής : η διαμόρφωση του κομματικού σκηνικού υπό την κυριαρχία των ΜΜΕ στον δημόσιο χώρο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Η επικοινωνιακή διάσταση της πολιτικής : η διαμόρφωση του κομματικού σκηνικού υπό την κυριαρχία των ΜΜΕ στον δημόσιο χώρο (EL)
The communicative dimension of politics : the configuration of the partisan field under the predominance of mass media in the public sphere (EN)

Κουντούρη, Φανή

Το άρθρο αυτό επικεντρώνεται σας επιπτώσεις της επικοινωνιακής δυναμικής στο κομματικό πεδίο υπό το φως δύο διαδικασιών που προσδιορίζουν τη σχέση MME και πολιτικών κομμάτων. Η πρώτη διαδικασία είναι εξωστρεφής: πρόκειται για την αξιοποίηση από τα ελληνικά κοινοβουλευτικά κόμματα των επικοινωνιακών δεξιοτήτων επαγγελμα- τιών που βρίσκονται εκτός κομματικών δομών. Η αποδυνάμωσα, μεταξύ άλλων, της κομματικής βάσης και η αυτονόμηση των διευθυντικών ομάδων στην Ελλάδα, οδήγησε στην ανάδειξη των πολιτικών εμπειρογνωμόνων οι οποίοι υποκαθιστώντας βασικές λειτουργίες των πολιτικών κομμάτων επέφεραν ανακατατάξεις στο εσωτερικό τους. Η δεύτερη διαδικασία είναι εσωστρεφής: πρόκειται για την αξιοποίηση από τα πολιτικά κόμματα επικοινωνιακών πόρων εντός κομματικών δομών. Πιο ειδικά, εστιάζουμε στην ανάδυση άτυπων ηγετικών επικοινωνιακών ομάδων με αυξημένες δραστηριότητες ως προς τη χάραξη της καθημερινής πολιτικής στρατηγικής, στη μερική ανανέωση του πολιτικού προσωπικού και την επιλογή σε ορισμένες καίριες πολιτικές θέσεις προσώπων που αντλούν το κεφάλαιό τους από την επικοινωνιακή τεχνογνωσία και, τέλος, στις μεταμορφώσεις της προγραμματικής πολιτικής.  (EL)
The article focuses on the impact of communication in the partisan field in the light of two processes that determine the relationship between media and political parties. The first process is extroversive: the debate on “mediatization” and “professionalization” of politics leads us to focus on the way that Greek political parties exploit communication skills of professionals outside the party structures. The weakening of partisan structure and the empowerment of leadership groups, led to the emergence of political experts substituting, especially during electoral periods, certain basic organizational and executive functions of political parties. The second process is introversive: the use of communication resources within party structures. More specifically, we focus on a. the emergence of informal leadership communication groups with increasing activity in setting the daily political strategy of the parties, b. the partial renewal of the political personnel and the choice on key political positions of persons who draw their capital from communication skills and, finally, c. the transformations of program policy of political parties and the transition towards a more “mediated” agenda. We, finally, pose the question on the effects of these processes on the autonomy of the partisan field.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ελλάς (EL)
κόμματα (EL)


Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης

Ελληνική γλώσσα

2017-10-24


Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης / Hellenic Political Science Association (EL)

1105-8366
2585-3031
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης; Τόμ. 35 (2010); 57-88 (EL)
Greek Political Science Review; Vol. 35 (2010); 57-88 (EN)

Copyright (c) 2017 Φανή Κουντούρη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.