Η ισχύς εν τη πιστώσει: η Γερμανία και το έλλειμμα ηγεσίας της Ευρωζώνης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Η ισχύς εν τη πιστώσει: η Γερμανία και το έλλειμμα ηγεσίας της Ευρωζώνης (EL)
The power of credit: Germany and the leadership deficit in Eurozone (EN)

Κατσίκας, Δημήτρης

Οι προσπάθειες των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και θεσμών για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές, με αποτέλεσμα, δυο χρόνια μετά την έναρξη της κρίσης, να απειλείται ακόμα και η βιωσιμότητα της ίδιας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Το άρθρο αυτό εξετάζει έναν από τους σημαντικότερους λόγους για την αναποτελεσματική διαχείριση της κρίσης: το έλλειμμα ηγεσίας στην Ευρωζώνη. Η ανάλυση επικεντρώνεται στον ρόλο της Γερμανίας, η οποία έχει αναδειχθεί σε αδιαφάονίκητο οικονομικό ηγεμόνα της Ευρώπης. Η οικονομική ισχύς της και η επακόλουθη πολιτική επιρροή της όμως δεν έχουν μετουσιωθεί σε πολιτική ηγεσία ικανή να επαναφέρει την Ευρωζώνη σε οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη. Αντίθετα, η Γερμανία δείχνει απροθυμία να αναλάβει την ευθύνη άσκησης ηγεσίας και το κόστος που αυτή συνεπάγεται. Το άρθρο αναλύει τους λόγους για τη στάση αυτή και επιχειρεί να σκιαγραφήσει τις επιπτώσεις της για το μέλλον της ΟΝΕ. (EL)
Following two years of intense efforts, the failure of European governments and institutions to deal with the debt crisis has raised concerns over the sustainability of the European Economic and Monetary Union (EMU). This article examines one of the most important causes for this failure, Eurozone's leadership deficit. Analysis will focus on the role of Germany, which has risen as the undisputed economic hegemon of Europe. It will be argued that the economic power of Germany and the political clout that follows from it have not been converted into political leadership capable of restoring economic stability and growth to the Eurozone. On the contrary, Germany has been reluctant to assume the responsibility of leadership and the cost that this entails. The article examines the reasons for Germany's stance and attempts to outline its consequences for EMU. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης

Ελληνική γλώσσα

2017-10-24


Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης / Hellenic Political Science Association (EL)

1105-8366
2585-3031
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης; Τόμ. 39 (2012): Αφιέρωμα: Η πολιτική της κρίσης στην ευρωζώνη; 59-83 (EL)
Greek Political Science Review; Vol. 39 (2012): Special Issue: The politics of the Eurozone crisis; 59-83 (EN)

Copyright (c) 2017 Δημήτρης Κατσίκας (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.