Σύγχρονες τάσεις στη θεωρία της ιδεολογίας: Κριτική της ιδεολογίας και αποδόμηση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Σύγχρονες τάσεις στη θεωρία της ιδεολογίας: Κριτική της ιδεολογίας και αποδόμηση (EL)
Contemporary trends in the theory of ideology: Deconstruction and the critique of ideology (EN)

Μαυρίδης, Ηρακλής

Σε αυτή την εργασία εξετάζουμε μερικές από τις σύγχρονες μεταμαρξιστικές και μεταδομιστικές προσεγγίσεις στη θεωρία της ιδεολογίας, και ειδικά αυτή του Μισέλ Φουκώ και του Ερνέστο Λακλάου, που η κάθε μια από τη μεριά της επισημαίνει διαφορετικά προβλήματα των κλασικών θεωρήσεων της ιδεολογίας. Επισημαίνουμε ειδικά το πρόβλημα του ορισμού και της θεμελίωσης της έννοιας της ιδεολογίας ως έννοιας παραγνώρισης. Ακολούθως προχωράμε σε κάποιες σκέψεις σχετικά με τις πιθανές σχέσεις μεταξύ της κριτικής της ιδεολογίας και των στρατηγικών της αποδόμησης (Ζακ Ντεριντά) για να συμπεράνουμε τελικά ότι η αποδόμηση, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όρους -στο βαθμό δηλαδή που θα μπορέσει να πάρει υπόψη της το ζήτημα του ανταγωνισμού, της εξουσίας και της ηγεμονίας- μπορεί να παίξει τον ρόλο μιας κριτικής της ιδεολογίας. (EL)
In this article we examine some of the contemporary post-marxist and poststructuralist approaches to the theory of ideology, and in particular those of Michel Foucault and Ernesto Laclau, each one focusing on different problems of the classical theories of ideology. We point out especially the problems concerning the definition and the foundation of the notion of ideology as misrecognition. Following this, we examine the possible relations between a critique of ideology and the strategies of deconstruction (Jacques Derrida) in order to conclude that, under specific conditions and terms, deconstruction can also play -to the extend that it can take into consideration the issues of antagonism, power and hegemony- the role of a critique of ideology. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης

Ελληνική γλώσσα

2017-11-23


Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης / Hellenic Political Science Association (EL)

1105-8366
2585-3031
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης; Τόμ. 18 (2001); 33-70 (EL)
Greek Political Science Review; Vol. 18 (2001); 33-70 (EN)

Copyright (c) 2017 Ηρακλής Μαυρίδης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.