Πολιτική εξουσία και κοινωνική επιρροή

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Πολιτική εξουσία και κοινωνική επιρροή (EL)
Political power and social influence (EN)

Μαντόγλου, Αννα
Χαραλάμπους, Κυριάκος

Στο άρθρο αυτό προσπαθήσαμε να δείξουμε ότι η κοινωνική ψυχολογία και πιο συγκεκριμένα η κοινωνική ψυχολογία των ενεργών μειονοτήτων, η οποία αναπτύχθηκε μέσα από την πειραματική μέθοδο στα πλαίσια του εργαστηρίου, μπορεί να μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε πολύπλοκα φαινόμενα κοινωνικού μετασχηματισμού. Για την ενδυνάμωση αυτής της πρότασης παρουσιάσαμε έξι εφαρμογές της θεωρίας των διαδικασιών κοινωνικής επιρροής στην κοινωνική πραγματικότητα, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής διάστασης (ο Σολζενίτσιν ως ενεργός μειονότητα, Το κίνημα των γυναικών της Ιταλίας, Το χάρισμα και η ανάδυση, Η σχέση Ελληνοκυπρίων- Τουρκοκυπρίων, Η εξέγερση του Πολυτεχνείου, Το Συνεταιριστικό «Κίνημα»), Στο άρθρο δεν περιοριστήκαμε στην απλή παρουσίαση των πιο πάνω μελετών. Επικεντρώσαμε ιδιαίτερα την προσοχή μας στη σχέση της θεωρίας των διαδικασιών κοινωνικής επιρροής με το μαρξισμό. (EL)
In this article we have tried to show that Social Psychology, and more precisely the Social Psychology of minorities, that has developped through the experimental method in the laboratory context, can help us approach the complicated phenomena of social transformation. In order to confirm this proposition we have presented six applications of the theory of the social influence processes in social reality, including the political dimension (Solzenitsin as an active minority, The women is movement of Italy, The charisma and the emergence, The relations of Greek-Cypriots and TurkishCypriots, The revolt of the Polytechnic, The Cooperation «movement»). In the article we have not only presented the above mentioned studies, but we have also focused on the relation of the theory of social influence processes with marxism. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης

Ελληνική γλώσσα

2017-11-29


Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης / Hellenic Political Science Association (EL)

1105-8366
2585-3031
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης; Τόμ. 11 (1998); 54-98 (EL)
Greek Political Science Review; Vol. 11 (1998); 54-98 (EN)

Copyright (c) 2017 Αννα Μαντόγλου, Κυριάκος Χαραλάμπους (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.