Εκλογική μεταβλητότητα την περίοδο 1985-1996

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Εκλογική μεταβλητότητα την περίοδο 1985-1996 (EL)
Electoral changes 1985-1996 (EN)

Ζαφειρόπουλος, Κώστας
Χατζηπαντελής, Θόδωρος

Στο κείμενο μελετώνται οι εκλογικές μεταβολές των εθνικών εκλογών του 1985, των εκλογών τον Ιουνίου και, Νοεμβρίου 1989, των εκλογών του 1990, του 1993 καί του 1996, σε εθνικό επίπεδο. Επιχει- ρείται η μελέτη του βαθμού της σταθερότητας των ψηφοφόρων στην επιλογή των ίδιων κομμάτων σε διαδοχικές εκλογές καί η μελέτη τον φαινομένου της «εθνοποίησης» της ψήφου. Εκτιμώνται οι μετακινήσεις των ψηφοφόρων, από μια εκλογική αναμέτρηση στην επόμενη. Ελέγχουμε σε ποιο βαθμό οι ψηφοφόροι συνεχίζουν να ψηφίζουν το ίδιο κόμμα, και στη συνέχεια σε ποιο βαθμό ψηφοφόροι των διαφορετικών εκλογικών περιφερειών παρουσιάζουν όμοιες μετακινήσεις. Γίνεται φανερό ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων διατηρεί σταθερή την κομματική του επιλογή σε διαδοχικές εκλογές. Ως προς το φαινόμενο της «εθνοποίησης» της ψήφου, τα αποτελέσματα που εξάγονται δείχνουν ότι, κατά την περίοδο που εξετάζουμε και σε σύγκριση με παλιότερες εκλογικές περιόδους, έχει ενισχυθεί η τάση για «εθνοποίηση» της ψήφου φτάνοντας να σταθεροποιηθεί σε ένα κατώ- τατο επίπεδο. (EL)
In this paper we study the electoral changes of the Greek parliamentary elections of 1985, of lune and November 1989, the elections of 1990, 1993, and 1996. The study of uniformity of the vote an the study of the loyalties of the voters, are dominant subjects in this paper. Regarding the election outcomes and using ecological regression with constraints, we estimate the flows of the voters between consecutive elections. Using the flows of the voters we can examine the degree and even the spatial variability of the loyalties of the voters. Voters tend to vote for the same party in consecutive elections exhibiting in this way very high loyalties. None the less the proportion of voters who tend to vote for smaller parties have increased. Nationalization of the vote is detected by using the deviation of Pedersens Index, which is calculated for every electoral constituency. The results confirm that the tendency of the electoral constituencies to act in a homogeneous way has come to a stability. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης

Ελληνική γλώσσα

2017-11-28


Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης / Hellenic Political Science Association (EL)

1105-8366
2585-3031
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης; Τόμ. 13 (1999); 5-29 (EL)
Greek Political Science Review; Vol. 13 (1999); 5-29 (EN)

Copyright (c) 2017 Κώστας Ζαφειρόπουλος, Θόδωρος Χατζηπαντελής (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.