Εκλογικές μεταβολές στην κοινωνική βάση του νέου ΠΑΣΟΚ: Διεύρυνση του εκλογικού ακροατηρίου και ρωγμές στον σκληρό πυρήνα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Εκλογικές μεταβολές στην κοινωνική βάση του νέου ΠΑΣΟΚ: Διεύρυνση του εκλογικού ακροατηρίου και ρωγμές στον σκληρό πυρήνα (EL)
Electoral changes in the social base of new PASOK: expansion of the electorate and loyalty breaches (EN)

Μαραντζίδης, Νίκος
Ζαφειρόπουλος, Κώστας

Σε σχέση με προηγούμενες εκλογές, οι πιο πρόσφατες βουλευτικές εκλογές παρουσίασαν ένα διαφορετικό είδος εκλογικής συμπεριφοράς, σε ό,τι αφορά στην ταξικότητα της ψήφου προς το ΠΑΣΟΚ. Η πρόσφατη βιβλιογραφία δείχνει ότι οι ψηφοφόροι των αστικών περιοχών της πρωτεύουσας έτειναν να μετατοπιστούν προς το παςοκ στις εκλογές του 1996, ενώ, αντίθετα, αυτοί των λαϊκών περιοχών εκδήλωσαν έντονες τάσεις φυγής. Στο άρθρο αυτό επεκτείνουμε την ανάλυση σε εννέα μεγάλες πόλεις. Επιχειρούμε μια ποσοτική ανάλυση με χρήση πινάκων συνάφειας και log-linear μοντέλων. Στις δύο μεγαλύτερες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα κοινωνικά στρώματα δείχνουν να έχουν διαφορετική στάση απέναντι στο παςοκ από ό,τι στις υπόλοιπες επαρχιακές πόλεις, όπου εμφανίζεται μια περισσότερο κοινωνικά ομοιογενής συμπεριφορά. (EL)
Compared to previous elections, the latest Greek national elections (1996) presented quite a different voting pattern for the Socialist Party (PASOK), in terms of the social origin of the vote. Recent research suggests that middle class voters tend to offer pasok larger support in the capital area. In this article, we expand the research to the nine biggest Greek urban centres. We perform a quantitative analysis, using contingency tables and log-linear models. The biggest cities, Athens and Thessaloniki, exhibit a somewhat different electoral behaviour compared to the rest. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης

Ελληνική γλώσσα

2017-11-28


Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης / Hellenic Political Science Association (EL)

1105-8366
2585-3031
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης; Τόμ. 14 (1999); 24-49 (EL)
Greek Political Science Review; Vol. 14 (1999); 24-49 (EN)

Copyright (c) 2017 Κώστας Ζαφειρόπουλος, Νίκος Μαραντζίδης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.