Τα δικαιώματα του ανθρώπου στην Αφρική. Η 11η και 12η Σύνοδος της Αφρικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Δαών και ο ρόλος των ΜΚ Ο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Τα δικαιώματα του ανθρώπου στην Αφρική. Η 11η και 12η Σύνοδος της Αφρικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Δαών και ο ρόλος των ΜΚ Ο (EL)

Θεοδωρόπουλος, Χρήστος

Δεν διατίθεται περίληψη / no abstract available (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πολιτικές επιστήμες (EL)


Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης

Ελληνική γλώσσα

2017-12-05


Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης / Hellenic Political Science Association (EL)

1105-8366
2585-3031
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης; Τόμ. 2 (1993); 157-167 (EL)
Greek Political Science Review; Vol. 2 (1993); 157-167 (EN)

Copyright (c) 2017 Χρήστος Θεοδωρόπουλος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.