Ασύμμετρη ισχύς, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και εθνική κυριαρχία: Η περίπτωση της ευρωζώνης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Ασύμμετρη ισχύς, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και εθνική κυριαρχία: Η περίπτωση της ευρωζώνης (EL)

Μαρής, Γεώργιος

Κύριος σκοπός αυτής της μελέτης είναι να προσφέρει μια διαφορετική ερμηνεία της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με την παράθεση ενός  εναλλακτικού προτύπου συστηματικής εξέτασης του φαινομένου στο οποίο τονίζεται η σημασία της ασυμμετρίας ως προσδιοριστικού της παράγοντα. Εξετάζεται κυρίως πως η ανάπτυξη ασύμμετρων δυναμικών σχέσεων ανάμεσα στους κύριους δρώντες επηρεάζει τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Στο ιδιότυπο σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ασυμμετρία αποκτά τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την ασυμμετρία που παρατηρείται στο διεθνές πλαίσιο, συνθήκη η οποία αλλάζει τη φύση της ενοποιητικής διαδικασίας και του προτύπου διακυβέρνησης. Η σημασία της ασυμμετρίας γίνεται εντονότερη στην τρέχουσα περίοδο στην οποία η διαχείριση των ποικίλων κρίσεων και προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ αποτελεί πεδίο έντονου προβληματισμού και αντιπαράθεσης. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ευρωζώνη (EL)
ασυμμετρία (EL)
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση (EL)
εθνική κυριαρχία (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)


Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης

Ελληνική γλώσσα

2018-04-30


Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης / Hellenic Political Science Association (EL)

1105-8366
2585-3031
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης; Τόμ. 44 Αρ. 2 (2018); 87-117 (EL)
Greek Political Science Review; Vol. 44 No. 2 (2018); 87-117 (EN)

Copyright (c) 2018 Γεώργιος Μαρής (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.