Νεολαία, αριστερή ψήφος και ριζοσπαστισμός τη δεύτερη δεκαετία του 2000

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΝεολαία, αριστερή ψήφος και ριζοσπαστισμός τη δεύτερη δεκαετία του 2000 (EL)

Ζηργάνου-Καζολέα, Λίνα
Παντελίδου-Μαλούτα, Μάρω

Μερική χρηματοδότηση έρευνας: ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ (EL)

Το άρθρο αυτό έχει ως στόχο να απαντήσει στο ερώτημα αν η σύγχρονη νεολαία στην Ελλάδα, μετά την ή/και λόγω της κρίσης, μπορεί να χαρακτηριστεί ως ριζοσπαστική, βάσει του είδους της πολιτικής κοσμοαντίληψης και συμπεριφοράς που εκδηλώθηκαν από σημαντικό κομμάτι της. Κι εάν, συνεπώς, θα μπορούσε να προσληφθεί ως δυνητική κινητήρια δύναμη κοινωνικών κατά το πρότυπο της νεολαίας της Μεταπολίτευσης. Από μια άποψη αποτελεί συνέχεια προηγούμενου άρθρου (Παντελίδου Μαλούτα, 2015), όπου έγινε προσπάθεια να καταδειχθεί τάση «επιστροφής» της νεολαίας στην πολιτική ήδη από το 2008, τάση η οποία εντάθηκε και διευρύνθηκε στην κρίση. Επεκτείνοντας την προβληματική εκείνη, και θεωρώντας ως δεδομένα τα στοιχεία που καταδεικνύουν τη στροφή των νέων προς την Αριστερά, και την «επιστροφή» τους στην πολιτική αρχικά μέσω δυναμικών μορφών συμμετοχής, θα επιδιωχθεί εδώ να προσεγγιστεί με τη βοήθεια δεδομένων ποιοτικής έρευνας, το αρχικό ερώτημα: Αποτελεί o ριζοσπαστισμός σήμερα καθοριστικό ιδεολογικό και συμπεριφορικό χαρακτηριστικό της νεολαίας; Λέξεις κλειδιά: Νεολαία, πολιτική δράση, ριζοσπαστισμός, Aριστερά, ψήφος των νέων  AbstractThis article aims at answering whether today’s youth in Greece could be defined as radical, based on the kind of political behavior and worldview manifested by a significant part of young people. And, hence, whether it could be perceived as a potential driving force of social change, according to the example of the youth of “Metapolitefsi”. In a way, this article draws from and further continues a previous article (Παντελίδου-Μαλούτα, 2015), which sought to illustrate Greek youth’s tendency to “return” to politics; a development already evident since 2008 that intensified during the crisis. Delving deeper into this rationale and taking into account data which attest to the youth’s turn towards the Left and return to politics, initially through dynamic modes of participation, here, we will employ qualitative research data in an attempt to approach the original question: Does radicalism constitute a defining ideological and behavioral characteristic of today’s youth? Key wordsYouth politics, voting behavior, radicalism, political attitudes, the Left  (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πολιτική Επιστήμη (EL)
ριζοσπαστισμός (EL)
Aριστερά (EL)
Πολιτική Συμπεριφορά (EL)
Κοινωνιολογία της νεολαίας (EL)
Νεολαία (EL)
ψήφος των νέων (EL)
Πολιτική Κοινωνιολογία (EL)
πολιτική δράση (EL)


Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης

Ελληνική γλώσσα

2020-08-17


Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης / Hellenic Political Science Association (EL)

1105-8366
2585-3031
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης; Vol 46 (2020); 148-182 (EL)
Greek Political Science Review; Vol 46 (2020); 148-182 (EN)

Copyright (c) 2020 Μάρω Παντελίδου-Μαλούτα, Λίνα Ζηργάνου-Καζολέα (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.