Η γνώση και η εφαρμογή ψυχοκινητικών παιχνιδιών με έμφαση στην τοποθέτηση στο χώρο, στην προσχολική αγωγή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
ΤΕΙ Αθήνας
Αποθετήριο :
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ γνώση και η εφαρμογή ψυχοκινητικών παιχνιδιών με έμφαση στην τοποθέτηση στο χώρο, στην προσχολική αγωγή (EL)

Σιδηροπούλου, Φαίνη (EL)
Σακελλαροπούλου, Χρύσα (EL)
Πασπαλά, Μαρία (EL)
Δημητριάδη, Σοφία (EL)

N/A (EN)

Η καθημερινή μας επαφή και ενασχόληση με παιδιά προσχολικής ηλικίας στους χώρους του παιδικού σταθμού και η διαρκής προσπάθεια για σχεδιασμό και οργάνωση παιδαγωγικών προγραμμάτων που θα στοχεύουν στην καθολική και ολόπλευρη εξέλιξή τους δημιούργησε τον προβληματισμό για το αν οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας είναι εξοικειωμένοι με την έννοια και τις βασικές αρχές της ψυχοκινητικής αγωγής και κατ’ επέκταση εφαρμόζουν ψυχοκινητικά παιχνίδια στο πρόγραμμά τους. Σκοπός λοιπόν της ερευνητικής μας προσπάθειας ήταν να διαπιστωθεί σε τι βαθμό οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας εφαρμόζουν ψυχοκινητικά παιχνίδια ομαδικά και ατομικά με ιδιαίτερη έμφαση στην τοποθέτηση στο χώρο. Επιμέρους στόχοι ήταν να διαπιστωθεί: α) σε τι βαθμό οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας περιλαμβάνουν – ενσωματώνουν ψυχοκινητικές δραστηριότητες στο πρόγραμμά τους, β) σε τι ποσοστό γνωρίζουν τι περιλαμβάνει ο όρος «τοποθέτηση στο χώρο», ως ειδικότερος τομέας ανάπτυξης της ψυχοκινητικής και γ) σε τι ποσοστό σχετίζεται η παιδαγωγική «προέλευση» της κάθε παιδαγωγού με τις γνώσεις που κατέχει για την ψυχοκινητική αγωγή και την εφαρμογή ψυχοκινητικών παιχνιδιών. (EL)

conferenceItem
poster

Εκπαιδευτικές μέθοδοι (EN)
Psychokinetic games (EN)
Νηπιαγωγείο (EN)
Educational methods (EN)
Kindergarten (EN)
Educational games (EN)
Εκπαιδευτικά παιχνίδια (EN)

ΤΕΙ Αθήνας (EL)
Technological Educational Institute of Athens (EN)

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Μαθαίνω πως να μαθαίνω» (EL)

Ελληνική γλώσσα

2010-05-07
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.