Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
ΤΕΙ Αθήνας
Αποθετήριο :
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοNational report of Greece to EUREF 2009 (EN)

Γιαννίου, Μιχαήλ (EL)

N/A (EN)

In 2007, KTIMATOLOGIO S.A (Hellenic Cadastre) established HEPOS, the HEllenic POsitioning System, to facilitate the cadastral activities in Greece. The system supports network-based techniques like VRS, FKP and MAC and has already proved its high potential. At the same time, HEPOS modernizes the geodetic infrastructure of the country. The coordinates of the 98 reference stations of the network are determined in ETRF2005. Thus, the geodetic reference frame of HEPOS (HTRS07: Hellenic Terrestrial Reference System 2007) is a realization of ETRS89. A national GPS campaign was carried out and a coordinate transformation model between HTRS07 and the Hellenic Geodetic Reference System of 1987 (HGRS87) was estimated. This report describes these activities. (EN)

conferenceItem
poster

HEPOS (EN)
Cadastre (EN)
Κτηματολόγιο (EN)
Hellenic Positioning System (EN)

ΤΕΙ Αθήνας (EL)
Technological Educational Institute of Athens (EN)

EUREF 2009 Symposium (EN)

2009-05-27
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.