Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
ΤΕΙ Αθήνας
Αποθετήριο :
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοNational report of Greece to EUREF 2010 (EN)

Γιαννίου, Μιχαήλ (EL)

N/A (EN)

The HEllenic POsitioning System (HEPOS) is an RTK network consisting of 98 reference stations that cover the entire area of Greece. HEPOS was established in 2007 by KTIMATOLOGIO S.A. (Hellenic Cadastre). At the first stage, the system was solely used by the contractors of KTIMATOLOGIO S.A. for the production of coordinates in HTRS07 (Hellenic Terrestrial Reference System 2007), which is the geodetic reference system of HEPOS and a realization of ETRS89 in Greece. After the issue of an official coordinate transformation model, connecting HTRS07 to the national system GGRS87 (Greek Geodetic Reference System 1987, also known as HGRS87 or EGSA87), KTIMATOLOGIO S.A. made HEPOS services available to the broad surveying community. The first part of this report describes the usage of HEPOS during the first year of operation, i.e. from 5/2009 to 5/2010. Statistical data about the increase of users, the usage of the different services and the spatial distribution of the requests are given. The second part of the report deals with the EUREF GR 2007 campaign, i.e. the computation of the HEPOS network in ETRS89 using EPN stations. The results of this campaign have been recently validated by the Technical Working Group (TWG) of EUREF. The last part of the report describes the computation of a geometric geoid model to be used with HEPOS. This model is currently under development by KTIMATOLOGIO S.A. (EN)

conferenceItem
poster

HEPOS (EN)
Cadastre (EN)
Κτηματολόγιο (EN)
Hellenic Positioning System (EN)

ΤΕΙ Αθήνας (EL)
Technological Educational Institute of Athens (EN)

EUREF 2010 Symposium (EN)

Αγγλική γλώσσα

2010-06-02
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.