Δημοτικές επιχειρήσεις και περιφερειακή ανάπτυξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
ΤΕΙ Αθήνας
Αποθετήριο :
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1970 (EL)
Δημοτικές επιχειρήσεις και περιφερειακή ανάπτυξη (EL)

Ηλιοπούλου, Πολυξένη (EL)

N/A (EN)

bookChapter

Regional development (EN)
Municipal utilities (EN)
Public utilities (EN)
Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (EN)

ΤΕΙ Αθήνας (EL)
Technological Educational Institute of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

1970-01-01


Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.