Επίδραση δημογραφικών και επαγγελματικών χαρακτηριστικών των νοσηλευτών, στην εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
ΤΕΙ Αθήνας
Αποθετήριο :
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπίδραση δημογραφικών και επαγγελματικών χαρακτηριστικών των νοσηλευτών, στην εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης

Αδαλή, Ευαγγελία
Πλατή, Χρυσάνθη
Πριάμη, Μαρία

Νοσηλευτική

journalArticle

νοσηλευτής
Burnout
demographic and occupational factors
Νοσηλευτική
Nursing
Sociology
**N/A**-Κοινωνιολογία
nurse
Κοινωνιολογία
**N/A**-Νοσηλευτική
επαγγελματική εξουθένωση
δημογραφικοί και επαγγελματικοί παράγοντες


Νοσηλευτική

Ελληνική γλώσσα

2000-10
2015-06-15
2015-06-15T19:40:10Z

Αδαλή, Ε., Πριάμη, Μ. και Πλατή, Χ. (2000). Επίδραση δημογραφικών και επαγγελματικών χαρακτηριστικών των νοσηλευτών, στην εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης. Νοσηλευτική. 39 (4). σ.313-324

Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
free*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.