Οι καπετάνιοι Δάνιας και Μάρκος Καγκελάρη και η συμβολή τους στην άμυνα της Κεφαλονιάς (16ος αι.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Περί Ιστορίας  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Οι καπετάνιοι Δάνιας και Μάρκος Καγκελάρη και η συμβολή τους στην άμυνα της Κεφαλονιάς (16ος αι.) (EL)

Καγκελάρης, Παναγιώτης Δ.

Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)


Περί Ιστορίας

Ελληνική γλώσσα

2020-09-25


Ιόνιος Εταιρεία Ιστορικών Μελετών / Ionian Society for Historical Studies (EN)

2654-198X
1107-1559
"Περί Ιστορίας"; Τόμ. 5 (2007); 138-143 (EL)
Peri Istorias; Vol. 5 (2007); 138-143 (EN)

Copyright (c) 2020 Παναγιώτης Δ. Καγκελάρης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.