Αρχειακές μαρτυρίες για την εικονογράφηση του ναού του Αγίου Αθανασίου Πρέβεζας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Περί Ιστορίας  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Αρχειακές μαρτυρίες για την εικονογράφηση του ναού του Αγίου Αθανασίου Πρέβεζας (EL)

Σκλαβενίτης, Σπυρίδων Α.

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται αρχειακές μαρτυρίες σχετικά με την αγιογράφηση του ναού του Αγίου Αθανασίου στην Πρέβεζα. Το 1780 συνάφθηκε συμβόλαιο μεταξύ των τριών κτητόρων του ναού και του ζωγράφου Αλεξίου από την Άρτα, ο οποίος ανέλαβε την αγιογράφηση της ουρανίας, των τοίχων, του στηθαίου του γυναικωνίτη, του Αγίου Βήματος και εικόνων του τέμπλου την περίοδο 1780-1782. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

σύμβαση αγιογράφησης (EN)
ναός Αγίου Αθανασίου Πρέβεζας (EN)
ζωγράφος Αλέξιος από την Άρτα (EN)
μεταβυζαντινή αγιογραφία (EN)


Περί Ιστορίας

Ελληνική γλώσσα

2022-05-20


Ιόνιος Εταιρεία Ιστορικών Μελετών / Ionian Society for Historical Studies (EN)

2654-198X
1107-1559
"Περί Ιστορίας"; Τόμ. 10 (2021): Περί Ιστορίας; 407-419 (EL)
Peri Istorias; Vol. 10 (2021): Περί Ιστορίας; 407-419 (EN)

Copyright (c) 2022 Σπυρίδων Α. Σκλαβενίτης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.