Η προέλευση και η παρουσία των δραγόνων της Βενετίας στην Πελοπόννησο κατά τη Β ́ Βενετοκρατία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Περί Ιστορίας  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Η προέλευση και η παρουσία των δραγόνων της Βενετίας στην Πελοπόννησο κατά τη Β ́ Βενετοκρατία (EL)

Βρεττού, Ειρήνη Δ.

Με την παρούσα μελέτη επιχειρούμε να διερευνήσουμε την προέλευση του σώματος των δραγόνων της Βενετίας στην Πελοπόννησο καθώς και να υπογραμμίσουμε τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά που το καθιστούσαν μοναδικό ανάμεσα στα υπόλοιπα σώματα του βενετικού στρατού. Οι δραγόνοι έλαβαν μέρος σε όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Πελοπόννησο και η παρουσία τους στη βραχύβια αυτή νέα κτήση συνεχίστηκε αδιατάρακτη σε ολόκληρη τη διάρκεια της Β΄ Βενετοκρατίας. Στα αρχειακά τεκμήρια που αφορούν στη συγκεκριμένη περίοδο, ο όρος “dragoni” χρησιμοποιείται παράλληλα με τους όρους «cavalleria» και «cavalleria dragona» στις περιπτώσεις εκείνες όπου γίνεται αναφορά στα σώματα των έφιππων πολεμιστών που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις του ΣΤ΄ Βενετο-οθωμανικού πολέμου πολέμου. Ακόμα και στη γενική βιβλιογραφία, όμως, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που τα σώματα των δραγόνων ταυτίζονται κατά κάποιο τρόπο με εκείνα που ανήκαν στο βενετικό ιππικό ή έστω στην κατηγορία του ελαφρού ιππικού. Ωστόσο, το ειδικό αυτό σώμα, αν και έφιππο, είχε ξεχωριστή λειτουργία και σε καμία περίπτωση δεν αποτέλεσε μέρος της στρατιωτικής παράδοσης της Βενετίας· η παρουσία δραγόνων και η χρησιμοποίησή τους από τη Γαληνοτάτη σε κάποιες από τις κτήσεις της στα Βαλκάνια και την ελληνόφωνη Ανατολή αποτέλεσε εξαίρεση ή έστω καινοτομία στη βενετική ιστορία. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

δραγόνοι (EL)
Μιλάνο (EL)
έφιπποι (EL)
Πελοπόννησος (EL)
ιππικό (EL)
Β΄ Βενετοκρατία (EL)


Περί Ιστορίας

Ελληνική γλώσσα

2022-05-20


Ιόνιος Εταιρεία Ιστορικών Μελετών / Ionian Society for Historical Studies (EN)

2654-198X
1107-1559
"Περί Ιστορίας"; Τόμ. 10 (2021): Περί Ιστορίας; 305-318 (EL)
Peri Istorias; Vol. 10 (2021): Περί Ιστορίας; 305-318 (EN)

Copyright (c) 2022 Ειρήνη Δ. Βρεττού (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.