Οι ενέργειες της Επιτροπής Εμβολιασμού του Ιατρικού Κολεγίου Κερκύρας για τη διάδοση του δαμαλισμού στα Επτάνησα, κατά τη διάρκεια της Επτανήσου Πολιτείας (1800-1807)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Περί Ιστορίας  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Οι ενέργειες της Επιτροπής Εμβολιασμού του Ιατρικού Κολεγίου Κερκύρας για τη διάδοση του δαμαλισμού στα Επτάνησα, κατά τη διάρκεια της Επτανήσου Πολιτείας (1800-1807) (EL)

Μάνδυλα, Μαρία

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τις ενέργειες της Επιτροπής Εμβολιασμού του Ιατρικού Κολεγίου Κερκύρας σχετικά με το εμβόλιο κατά της ευλογιάς, τον δαμαλισμό, και τον σημαντικό ρόλο του Κολεγίου και των Επιτροπών του στα θέματα της προστασίας της δημόσιας υγείας την περίοδο της Επτανήσου Πολιτείας (1800-1807). Στο άρθρο παρουσιάζονται σχετικά αρχειακά τεκμήρια, και πιο συγκεκριμένα έκθεση της επιτροπής εμβολιασμού και κατάλογος εμβολιασθέντων παιδιών. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Επτάνησος Πολιτεία (EL)
Κέρκυρα - 19ος αιώνας (EL)
Δαμαλισμός (EL)
Ιατρικό Κολλέγιο Κερκύρας (EL)
Εμβολιασμός (EL)


Περί Ιστορίας

Ελληνική γλώσσα

2022-05-20


Ιόνιος Εταιρεία Ιστορικών Μελετών / Ionian Society for Historical Studies (EN)

2654-198X
1107-1559
"Περί Ιστορίας"; Τόμ. 10 (2021): Περί Ιστορίας; 421-444 (EL)
Peri Istorias; Vol. 10 (2021): Περί Ιστορίας; 421-444 (EN)

Copyright (c) 2022 Μαρία Μάνδυλα (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.