Η εκλογή και η επίσημη είσοδος του λατίνου επισκόπου Paolo da Ponte (1765) στην Αρχιεπισκοπή της Κέρκυρας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Περί Ιστορίας  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Η εκλογή και η επίσημη είσοδος του λατίνου επισκόπου Paolo da Ponte (1765) στην Αρχιεπισκοπή της Κέρκυρας (EL)

Γαούτσης, Σπύρος Π.

Η καταστροφή του παλαιού αρχείου της Καθολικής Αρχιεπισκοπής Κερκύρας, τον Σεπτέμβριο του 1943, προκάλεσε μία μεγάλη απώλεια και ένα κενό, στις πηγές που αφορούν στην εγκατάσταση και στην ιεραποστολική δραστηριότητα των καθολικών αρχιεπισκόπων την περίοδο της βενετοκρατίας και πέρα από αυτήν. Στην παρούσα εργασία, επιχειρώντας να συνθέσουμε την προσωπικότητα του (λατίνου) αρχιεπισκόπου Κερκύρας, την περίοδο 1765-1773, ξαναμελετούμε τον Φ. 95 της σειράς «Ενετοκρατία» των Αρχείων της Κέρκυρας, αλλά και νεότερα ανέκδοτα στοιχεία, αποτυπώνοντας την άφιξη του βενετού Paolo Da Ponte, του μοναχικού τάγματος των ανυπόδητων καρμηλιτών, καθώς και το ιδιόμορφο αστικό τελετουργικό που χρησιμοποιήθηκε, για να σηματοδοτηθεί η επίσημη εγκατάσταση, οι εξουσίες, αλλά και η «θεία αποστολή» που αναλάμβανε, στη νέα του έδρα.   (EL)
The election and official entry of the Latin Bishop Paolo Da Ponte (1765) in the Archdiocese of Corfu The destruction of the old archive of the Catholic Archdiocese of Corfu in September 1943 caused a great loss and a gap in the sources concerning the establishment and the missionary activity of the Catholic archbishops during the Venetian period and beyond. In this paper there is an effort to describe the personality of the (Latin) Archbishop of Corfu in the period between 1765-1773, so there will be further study of F. 95 of the series "Venetian rule" from the Corfu Archives, as well as newer anecdotal data, capturing the arrival of the Venetian Paolo Da Ponte, member of the religious order of the Discalced Carmelites and the peculiar civil ritual used to mark the official establishment, the powers, but also the "divine mission" he undertook, in his new position. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Κέρκυρα (EL)
Paolo Da Ponte (EL)
Ingresso (EL)
επίσημη πομπική είσοδος (EL)
Torcello (EL)
Καθολική Αρχιεπισκοπή (EL)
Τάγμα Καρμηλιτών (EL)
Cerimoniale (EL)
Βενετοκρατία (EL)


Περί Ιστορίας

Ελληνική γλώσσα

2022-05-20


Ιόνιος Εταιρεία Ιστορικών Μελετών / Ionian Society for Historical Studies (EN)

2654-198X
1107-1559
"Περί Ιστορίας"; Τόμ. 10 (2021): Περί Ιστορίας; 351-369 (EL)
Peri Istorias; Vol. 10 (2021): Περί Ιστορίας; 351-369 (EN)

Copyright (c) 2022 Σπύρος Π. Γαούτσης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.