Η δημογραφική και οικονομική κατάσταση των Ιονίων Νήσων σύμφωνα με την απογραφή των ετών 1766-1770

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Περί Ιστορίας  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Η δημογραφική και οικονομική κατάσταση των Ιονίων Νήσων σύμφωνα με την απογραφή των ετών 1766-1770 (EL)

Γορδίου, Χαρά
Αθανασοπούλου, Ιωάννα

Με την παρούσα μελέτη γίνεται μια προσπάθεια χαρτογραφικής απεικόνισης του πληθυσμού των Ιόνιων Νησιών μέσα από τα δεδομένα που παρέχονται στην απογραφή των ετών 1766-1770 , η οποία φέρει τον τίτλο «Anagrafi delle Isole del Levante soggette al Dominio della Serenissima Republica di Venezia, cioé Isola di Corfú, Fortezze, Borghi, e suo Territorio con lo Scoglio di Paxó, e Fortezza di Parga, del Zante, della Ceffalonia, di Santa Maura, e Cerigo con le loro Αdiacente, formata sotto il Generalato da Mar dell’ Eccellentissimo Francesco Grimani»   (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Ιόνια Νησιά (EL)
Απογραφές (EL)
Δημογραφία (EL)
πληθυσμός (EL)
Βενετοκρατία (EL)


Περί Ιστορίας

Ελληνική γλώσσα

2022-05-20


Ιόνιος Εταιρεία Ιστορικών Μελετών / Ionian Society for Historical Studies (EN)

2654-198X
1107-1559
"Περί Ιστορίας"; Τόμ. 10 (2021): Περί Ιστορίας; 371-405 (EL)
Peri Istorias; Vol. 10 (2021): Περί Ιστορίας; 371-405 (EN)

Copyright (c) 2022 Ιωάννα Αθανασοπούλου, Χαρά Γορδίου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.