Ο Αύγουστος στο πλαίσιο της πολιτικής του Μουσολίνι

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Περί Ιστορίας  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Ο Αύγουστος στο πλαίσιο της πολιτικής του Μουσολίνι (EL)

Αρταβάνη, Ιουλία

Στο παρόν άρθρο εξετάζεται η ιδιαίτερη σημασία που κατείχε ο πρώτος ρωμαίοςαυτοκράτορας Αύγουστος στην πολιτική προπαγάνδα του φασιστικού καθεστώτος ωςπρότυπο του Μουσολίνι μέσω της προβολής συγκεκριμένων ρωμαϊκών αρχαιοτήτων. (EL)
The current article considers the particular significance of the first Roman emperorAugustus in the political propaganda of the fascist regime, as a role model forMussolini, via the promotion of certain Roman antiquities. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

φασιστικό καθεστώς (EL)
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (EL)
Μουσολίνι (EL)
Αρχαιολογία και Πολιτική (EL)
Ρώμη (EL)
Αύγουστος (EL)
Rome (EN)
Archaeology and Politics (EN)
Mussolini (EN)
Roman Empire (EN)
fascist regime (EN)
Augustus (EN)


Περί Ιστορίας

Ελληνική γλώσσα

2022-05-20


Ιόνιος Εταιρεία Ιστορικών Μελετών / Ionian Society for Historical Studies (EN)

2654-198X
1107-1559
"Περί Ιστορίας"; Τόμ. 10 (2021): Περί Ιστορίας; 445-478 (EL)
Peri Istorias; Vol. 10 (2021): Περί Ιστορίας; 445-478 (EN)

Copyright (c) 2022 Ιουλία Αρταβάνη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.