Μετανάστευση και μεταφορά τεχνικών στην Κεντρική Ευρώπη (μέσα 18ου-αρχές 19ου αιώνα). Η αμπελακιώτικη συντροφία (1805)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ
Αποθετήριο :
Τετράδια Εργασίας  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜετανάστευση και μεταφορά τεχνικών στην Κεντρική Ευρώπη (μέσα 18ου-αρχές 19ου αιώνα). Η αμπελακιώτικη συντροφία (1805)

Ο. ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ-HERING; Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών (ΙΝΕ)/ΕΙΕ

MIGRATION AND TRANSFER OF TECHNIQUES IN CENTRAL EUROPE (MID 18th-EARLY 19th CENTURIES) THE  COMPANY  OF AMBELAKIA (1805)Main subject of this study is the attempt, from the mid eighteenth century, of some Greeks from Thessaly to introduce the cotton yarn red-dying art in Habsburg Lands and to establish special workshops in Vienna, Temeswar, Transylvania, Hungary, Moravia, Saxony, Trieste, etc. They deposited the first known written «arcanum» (instruction) of the method, they pursued and enjoyed exclusive privileges («privilegium privativum») from the imperial authorities and they tried to expand their workshop network by co-founding companies with rich merchants, Greeks or others. State authorities encouraged the establishing of these workshops, subsidizing them with monetary prizes or other suitable accomodations. They also encouraged the cultivation of cotton and madder (the raw material for the dying process), in order to reduce their dependence from imports from the Ottoman territories.

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ (EL)
Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Τετράδια Εργασίας


National Hellenic Research Foundation

Ενημερωτικό Δελτίο; Vol 28; 115-123
Newsletter; Vol 28; 115-123

<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="color: #111111;">The copyright for articles in this journal is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal. By virtue of their appearance in this open access journal, articles are free to use with proper attribution in educational and other non-commercial sectors. The<em> Research Notebooks </em>retain the right to publish papers that appear in the journal in collective volumes published by the Institute for Neohellenic Research/National Hellenic Research Foundation. </span><span style="font-size: small;"><span>Sample acknowledgement: “Reprinted with permission from the author. </span></span></span></span></p><p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="font-size: small;"><span>Original publication in t</span><span style="color: #111111;">he<em> Research Notebooks</em></span></span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #111111;"><span>  </span></span></span></span></span></p><p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="font-size: small;"></span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #111111;"><span><a href="http://www.ine-notebooks.org">www.ine-notebooks.org</a></span></span></span></span></span></p><p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="font-size: small;"></span></span></span><span><br /><span style="font-size: small; font-family: Arial Narrow;">This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Greece License. To view a copy of this license, visit </span><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/gr/"><span><span style="font-size: small; font-family: Arial Narrow;">http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/gr/</span></span></a><span style="font-size: small; font-family: Arial Narrow;"> or send a letter to Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA</span></span></p>*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.