Εθνικός αυτοπροσδιορισμός σε ένα οικονομικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η μαρτυρία ενός έλληνα εμποροϋπαλλήλου από το ρωσικό εμπόριο σιτηρών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Τετράδια Εργασίας  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Εθνικός αυτοπροσδιορισμός σε ένα οικονομικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η μαρτυρία ενός έλληνα εμποροϋπαλλήλου από το ρωσικό εμπόριο σιτηρών

E. ΣΙΦΝΑΙΟΥ; NHRF

NATIONAL SELF DEFINITION IN A CHANGING ECONOMIC ENVIRONMENT A  TESTIMONY  FROM  A GREEK  COMMERCIAL-EMPLOYEE IN THE RUSSIAN GRAIN TRADE Grigorios Kouppas's correspondence that is kept in E.L.I.A (Hellenic Litterary and Historical Archive), outlines in a unique way the geographical and social mobility of the Greek merchants in the Russian grain markets. From this point of view it forms, one of the few historical sources in Greece that enrich and deepen our knowledge concerning the entrepreneurship of the Greeks living in southern Russia during the difficult for the Greek presence third quarter of the 19th century. The article follows Kouppas's itineraries in the southern Russian provinces as well as his links, through correspondence and exchange of goods, with his homeland. Grigorios's letters highlight the emergence of the national conscience among Greek immigrants in Russia and allow us to follow up the way they conceived the Imperial government's position towards the Eastern Question while living in an unstable and changing economic environment. This latter created, under the pressure of the awakening of all ethnicities in Russia, the need to reinforce the national characteristics of the community under the leadership of the Greek Consulate and by strengthening the educational and religious mechanisms.


Τετράδια Εργασίας


National Hellenic Research Foundation

Τετράδια Εργασίας; Vol 28; 125-144
Research Notebooks; Vol 28; 125-144

<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="color: #111111;">The copyright for articles in this journal is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal. By virtue of their appearance in this open access journal, articles are free to use with proper attribution in educational and other non-commercial sectors. The<em> Research Notebooks </em>retain the right to publish papers that appear in the journal in collective volumes published by the Institute for Neohellenic Research/National Hellenic Research Foundation. </span><span style="font-size: small;"><span>Sample acknowledgement: “Reprinted with permission from the author. </span></span></span></span></p><p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="font-size: small;"><span>Original publication in t</span><span style="color: #111111;">he<em>&nbsp;Research Notebooks</em></span></span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #111111;"><span>&nbsp;&nbsp;</span></span></span></span></span></p><p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="font-size: small;"></span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #111111;"><span><a href="http://www.ine-notebooks.org">www.ine-notebooks.org</a></span></span></span></span></span></p><p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow;"><span style="font-size: small;"></span></span></span><span><br /><span style="font-size: small; font-family: Arial Narrow;">This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Greece License. To view a copy of this license, visit </span><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/gr/"><span><span style="font-size: small; font-family: Arial Narrow;">http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/gr/</span></span></a><span style="font-size: small; font-family: Arial Narrow;"> or send a letter to Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA</span></span></p>*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.