ΤΠΕ και ελληνική δημόσια εκπαίδευση: απάντηση στις προκλήσεις της ύστερης νεωτερικότητας ή φαύλος κύκλος; Μια πιθανή εξήγηση της παραμέλησης χρήσης τους στο σύγχρονο σχολείο, ως απόρροιας νομικών αγκυλώσεων και διοικητικής αρρυθμίας.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

ΤΠΕ και ελληνική δημόσια εκπαίδευση: απάντηση στις προκλήσεις της ύστερης νεωτερικότητας ή φαύλος κύκλος; Μια πιθανή εξήγηση της παραμέλησης χρήσης τους στο σύγχρονο σχολείο, ως απόρροιας νομικών αγκυλώσεων και διοικητικής αρρυθμίας. (EL)

Γαλάνης, Παναγιώτης

Η εισαγωγή και χρήση ΤΠΕ στη δημόσια εκπαίδευση παρακωλύονται, εκτός από εκπαιδευτικούς και από νομικούς ή διοικητικούς λόγους, κάτι που αποτελεί καινοτόμο και διεπιστημονική προσέγγισή τους. Η νομικής και διοικητικής επιστήμης θέαση του ζητήματος προσφέρει ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τη φύση των κανόνων που επιβάλλουν την εισαγωγή και χρήση ΤΠΕ, καθώς και για τη συμπεριφορά των διοικητικών οργάνων που καθιστά αυτή δυσχερή. Επίσης, εξετάζονται ζητήματα ελέγχου των αρμόδιων κρατικών οργάνων για τις παραπάνω ενέργειες και ζητήματα που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις. Ως καταληκτική πρόταση, εκτός από τη θέσπιση σαφούς και ταχέος νομικού συστήματος προτείνεται η εισαγωγική «οργανωτικής» κουλτούρας στη Διοίκηση. (EL)
The use of ICTs in public education is hindered for educative, but also for legal and administrative reasons, which constitutes an innovative and interdisciplinary approach. The legal and administrative science aspects of the issue offer interesting conclusions about the nature of the rules that impose the introduction and use of new technologies and about the behavior of the state employees that deteriorates their full installation. Also, control over the state employees is examined and so are public procurement issues. Finally, besides the introduction of a clear and rapid legal system, it’s proposed to introduce the "organizational" culture in Public Administration. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Άρθρο από Ομότιμους Αξιολογητές (EL)

ΕΕ (EL)
οργανωτική κουλτούρα (EL)
διοικητική πράξη (EL)
ΤΠΕ (EL)
ICTs (EN)
Public Administration (EN)
legislation (EN)


Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία

Ελληνική γλώσσα

2019-10-15


Hellenic Scientific Institute Economics of Education & Lifelong Learning, of Research & In (EL)

2529-2153
Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία; Τόμ. 2 (2019): Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018; 780-790 (EL)
Education, Lifelong Learning, R&D, Innovation and Economy; Vol. 2 (2019): Proceedings of the 2nd Panhellenic Scientific Conference with International Participation “Greece-Europe 2020: Education, Lifelong Learning, Research, New Technologies, Innovation and Economy”, Lamia, 28,29,30 September 2018; 780-790 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2019 Παναγιώτης Γαλάνης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.